V létě uzrává velmi mnoho druhů ovoce a zeleniny a k dispozici je tak dostatek plodů z domácí produkce.

Čerstvá R A J Č A T A  jsou v Rakousku v měsících červen až říjen a v této době mají tedy svou plnou chuť. Jsou to opravdové vitamínové bomby (A, C, E), prospívají pleti, očím, látkovému oběhu, obranyschopnosti organismu a chrání buňky před stárnutím.

Rajčata se velmi často dováží z Itálie. Na základě ujetých kilometrů pro dopravu těchto rajčat jsou tak negativní dopady na životní prostředí daleko větší než domácí alternativa.

„Ty nevěrné rajče“

Toto úsloví se začalo používat během první světové války. Itálie, nejprve spojenec Německa, se v roce 1915 prohlásila za soupeře. Odjakživa se díky příznivému klimatu pěstovalo a jedlo hodně rajčat. V Německu byla naopak tato plodina skoro neznámá, navíc se tu těmto rostlinám příliš nedařilo. Proto nespolehlivá rajčata byla automaticky spojována s nevěrnými Italy, pojídající rajčata.

(Pramen: Lutz Röhrig: „Lexikon přísloví a pořekadel“ svazek 4, 1973, nakladatelství Herder, v: Zemědělská komora Severní Porýní-Vestfálsko, str. 34)