Popis Projektu

Informace k projektu (cíle, metodika, financování)


KRÁTKÉ SHRNUTÍ:
Stravovací zařízení přispívají různou měrou k celkové spotřebě energie. Kromě přímé potřeby energie pro osvětlení, vytápění, větrání, chlazení, na provoz kuchyňských strojů a na samotný proces vaření se energie nachází také ve zpracovávaných potravinách. Tato energie se skládá primárně z energie, již je zapotřebí v průběhu výrobního procesu a z energie, jež vzniká přepravou surovin z pole do kuchyně. U některých potravin může vzniknout potřeba energie, již je zapotřebí pro skladování. Zatímco přímou spotřebu energie v kuchyni lze zjistit relativně snadno, energie z potravin je oblastí neprozkoumanou.
Význam různé energetické potřeby lze snadno ukázat na následujícím příkladu. Zatímco 1 kg rajčat vyprodukovaných konvenčním způsobem ve vytápěném skleníku si vyžádá 2 kg ekvivalentů oxidu uhličitého, 1 kg rajčat z ekologické produkce na poli způsobní uvolnění 0,5 kg oxidu uhličitého.Rozdíl mezi oběma formami hospodaření činí faktor 4. Příčinou tak výrazného rozdílu je fakt, že konvenční rajčata jsou vyprodukována ve skleníku a dovezená ze Španělska a ekologická rajčata jsou vypěstována na poli v blízkém okolí. Tímto způsobem lze mnohonásobně snížit i počet kilometrů, nutných k přepravě rajčat.

Jak velký je tedy vliv způsobu produkce ( konvenční, ekologická) a místa vzniku potravin ( region/mimo region) na produkci emisí oxidu uhličitého připravovaných jídel,vznikající na základě emisí jednotlivých složek? Další námětem je způsob přípravy jídel, přičemž je srovnávána potřeba energie čerstvě připravovaných jídel a polotovarů. Z toho lze pak odvodit možnosti a hranice úspory oxidu uhličitého, aniž by utrpěla kvalita jídel, což je také podmíněno samotným výběrem potravin, jídel a procesem přípravy. Cílem je podpořit stravovací zařízení na cestě k trvale udržitelné produkci a současně ke zvyšování nutriční kvality jídla, cíleným výběrem potravin tak učinit krok k trvale udržitelnému rozvoji a zdravé výživě, přispět nepřímo ke globálnímu snižování produkce oxidu uhličitého a zároveň podporovat regionální ekologické zemědělství.