Pokrok projektu

3. setkání zúčastněných stravovacích zařízení

Datum: 
19.09.2014 - 10:00 - 13:00
Místo: 
Wien

19. září 2014 proběhlo v prostorech agentury RMA poslední setkání  vedoucích zúčastněných kuchyní, aby si s kolegyněmi vyměnily zkušenosti a cíle,které byly dosaženy v průběhu projektu UMBESA. Během celého projektu se podobná setkání konala celkem 3x.

Pracovní schůzka

Datum: 
08.09.2014 - 10:00 - 16:00
Místo: 
Vídeň

Při této pracovní schůzce prezentoval každý partner projektu aktuální stav prací a dále plánované činnosti do konce projektu. Na závěr diskutovali všichni účastníci schůzky o prvních výsledcích ankety spokojenosti mezi strávníky v České republice a dále bylo zmíněno také závěrečné setkání naplánované na 8.října 2014 ve Vídni.

Pracovní schůzka

Datum: 
25.04.2014 - 10:00 - 15:30
Místo: 
Česká republika

Tématem této pracovní schůzky byl AS č. 3 – Tvorba sítí aktérů. Každý partner prezentoval aktuální stav prací v tomto balíčku a také další pracovní kroky. Dále proběhla diskuse o stavu prací v AS 4 (anketa strávníků) a AS 5 (Realizace zkušebního vaření).

Pracovní schůzka

Datum: 
19.02.2014 - 10:00 - 17:00
Místo: 
Linz

Při této schůzce byl představen koncept školících nástrojů a na závěr se všemi účastníky schůzky také prodiskutován. Důležitým bodem schůzky byla také diskuze o realizaci závěrečného konference projektu UMBESA, která se má uskutečnit v říjnu 2014.

Pracovní schůzka dne 22.05.2013

Datum: 
22.05.2013 - 10:00 - 17:00
Místo: 
Jihlava, Česká republika

22. května se uskutečnila pracovní schůzka v Jihlavě (Česká republika). Byly představeny výsledky z první vlny ankety mezi rakouskými strávníky. Dále byl představen koncept školících nástrojů. Ohledně optimalizace jídel směrem k trvalé udržitelnosti byly diskutovány proveditelné možnosti ve stravovacích zařízeních.

Pracovní schůzka ze dne 05.04.2013

Datum: 
05.04.2013 - 10:00 - 17:00
Místo: 
Vysoká škola Vídeň

Obsahem této schůzky byla diskuse aktuálního stavu sběru a analýzy dat o potravinách a aktuální stav jídelníčků. Dále byla představena analýza projeků Maják a byl diskutován aktuální sběr dat u těchto projektů. Také byl diskutován aktuální stav prací u ankety mezi strávníky.

Pracovní schůzka ze dne 23. ledna 2013

Datum: 
23.01.2013 - 10:00 - 16:00
Místo: 
Jihočeská universita České Budějovice, Česká republika

Důležitý bod programu této schůzky zahrnovala prezentace aktuálních výsledků analýzy potravin a jídel v zúčastněných rakouských a českých stravovacích zařízeních ohledně 5 kritérií projektu- "biologicky", "regionálně", "sezónně", "čerstvost" a "optimální porce masa".

Pracovní schůzka ze dne 18. října 2012

Datum: 
18.10.2012 (All day)
Místo: 
Jihočeská univerzita, České Budějovice

Obsahem 2. pracovní schůzy byla mimo jiné diskuse o AS1 - zjišťování jídelníčků. V obou zemích byly zaznamenány problémy při zjišťování původu potravin prostřednictvím dodavatelů.Dále proběhla diskuse o pojmech "regionalita" a "sezónnost". Bylo dohodnuto, že pro "sezónnost" potravin budou využity sezónní kalendáře daných zemí. Pojem "regionalita" je definován dle vzdálenosti a také podle hranic spolkových zemí.

Úvodní setkání

Datum: 
22.06.2012 - 10:00 - 14:30
Místo: 
Vysoká škola Vídeň

22. Juni 2012 proběhlo úvodní setkání týmu UMBESA v prostorách Vysoké školy ve Vídni.

Cílem tohoto setkání bylo vzájemné seznámení všech zúčastněných partnerů, prezentace a diskuse o celkovém projektu, především pak o průběhu prvních dvou monitorovacích období. Představeny byly také první kroky partnerů projektu.

Pracovní schůzka ze dne 4.09.2012

Obsahem 2. pracovní schůzky projektu UMBESA byla diskuse o stavu sběru dat potravin a jídel v zúčastněných stravovacích zařízeních v Rakousku a České republice.