Pracovní schůzka ze dne 18. října 2012

Datum: 
18.10.2012 (All day)
Místo: 
Jihočeská univerzita, České Budějovice

Obsahem 2. pracovní schůzy byla mimo jiné diskuse o AS1 - zjišťování jídelníčků. V obou zemích byly zaznamenány problémy při zjišťování původu potravin prostřednictvím dodavatelů.Dále proběhla diskuse o pojmech "regionalita" a "sezónnost". Bylo dohodnuto, že pro "sezónnost" potravin budou využity sezónní kalendáře daných zemí. Pojem "regionalita" je definován dle vzdálenosti a také podle hranic spolkových zemí.

Dalším bodem programu byl AS2 - Projekty Maják, při němž byl prezentován způsob vedení a metodika rozhovorů.
 
Dále byl prezentován a prodiskutován AS 3, kde se jedná o sítě aktérů. Zde byla vyzdvižena především důležitost komunikace mezi stravovacími zařízeními a institucemi.
 
Na závěr schůzky byl zařazen AS 3 - Práce s veřejností. Při práci s veřejností je u projekt UMBESA důležitý řídící výbor v Rakousku a České republice.
 
Výsledkem schůzky bylo zjištění, že oba týmy UMBESY - rakouský i český - již mohly předložit první výsledky. Případné dotazy, nejasnosti a problémy byly prodiskutovány a objasněny.