Pracovní schůzka

Datum: 
08.09.2014 - 10:00 - 16:00
Místo: 
Vídeň

Při této pracovní schůzce prezentoval každý partner projektu aktuální stav prací a dále plánované činnosti do konce projektu. Na závěr diskutovali všichni účastníci schůzky o prvních výsledcích ankety spokojenosti mezi strávníky v České republice a dále bylo zmíněno také závěrečné setkání naplánované na 8.října 2014 ve Vídni.