Pracovní schůzka ze dne 4.09.2012

Obsahem 2. pracovní schůzky projektu UMBESA byla diskuse o stavu sběru dat potravin a jídel v zúčastněných stravovacích zařízeních v Rakousku a České republice. Další bod programu se týkal AS 2, v rámci kterého probíhají rešerše domácích a zahraničních projektů, jejichž cílem je zvyšování podílu biologických, regionálních a sezónních potravin a také čerstvých jídel a optimálních porcí masa ve stravovacích zařízeních.Diskutovalo se také o metodickém postupu a výběrových kritériích pro určení projektů.