Očekávané výsledky

V rámci projektu jsou očekávány následující výsledky:

  • Snižování dopadů na životní prostředí v rámci provozu stravovacích zařízení, resp. zásobování potravinami
  • výživově fyziologická tvorba jídelníčků, resp. zdravá výživa pro strávníky
  • zvyšování podílu biologických, regionálních a sezónních potravin a také čerstvě připravovaných jídel ve stravovacích zařízeních
  • výživově fyziologicky optimální porce masa a zvyšování podílu vegetariánských jídel
  • vypracování regionální sítě aktérů pro stravovací zařízení
  • informace a motivace vedoucí kuchyní, zaměstnanců kuchyní a strávníků s ohledem na zdravé a trvale udržitelné stravovací zvyklosti
  • optimalizace pracovních postupů (doba práce, energie příprava jídel) u vybraných jídel
  • podpora rozmanitosti kulturních rostlin