Společně.Zdravě. Pochutnat si.

Štýrsko v rovnováze

Základem projektu je problematika zdraví obyvatelů Štýrska. Podle ankety provedené v roce 2006/2007 má asi 50 % obyvatelů normální váhu, ale 40 % má nadváhu a 10 % dokonce obezitu. Podle těchto údajů má tedy Štýrsko největší podíl obyvatel s nadváhou.

Právě touto problematikou se chce zabývat tento projekt.Tři základní slova "společně", "zdravě" a  "vychutnávat si" představují rámec projektu.

 

SPOLEČNĚ:

Projekt se zabývá tématem společného stravování ve školkách, školách, závodních jídelnách, domovech a jiných společných zařízeních. Obyvatelé Štýrska, kteří v poledne nejsou doma a musí se tedy stravovat mimo domov, tvoří v poslední době neustále rostoucí skupinu. Zdravé jídlo a pití přitom není žádná samozřejmost.

 

ZDRAVĚ:

Zdravá strava by se měla stát opět běžnou součástí všedního dne. Velmi důležitou jsou přitom správné informace a motivace výživových poradců.  Tipy  a doporučení by přitom neměly být jen teorie, lidé by je měli také umět realizovat v praxi.

 

VYCHUTNÁVAT:

Projekt se také pokouší připravit lidem radost z přípravy a konzumace zdravých produktů. Tyto produkty by měly být ideálně sezónní a pocházet z regionu. Konzumace jídel a pití tak nepůsobí pouze na zdraví, ale také přispívá k ochraně ovzduší a prostředí.

 

Projekt Společně. Zdravě. Vychutnat si. existuje  od počátku roku 2011. Fond zdraví Štýrsko a Štýrská oblastní zdravotní pojišťovna jsou přitom podporovány externími partnery.

 

Webové stránky projektu:

www.gemeinsam-geniessen.at a také www.gsundessen.info

 

Prameny: Gesundheitsfonds Steiermark (2013): Zwischen.Bericht. Die Steiermark im Gleich-Gewicht. Graz.