Analýza projektů Maják - závěrečná zpráva

Zpráva obsahuje výsledky sběru a hodnocení dat nadprůměrných projektů ve stravovacích zařízeních.Cílem tohoto pracovního balíčku je zachytit a srovnatelným způsobem popsat výchozí situaci, rámcové podmínky a také faktory úspěchu u daných projektů.