Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou primárně všechna stravovací zařízení v České republice a Rakousku, stejně tak jako strávnící, kteří se stravují v některém ze stravovacích zařízení. K cílové skupině dále patří provozovatelé stravovacích zařízení, především pak nemocnic, geriatrických center, domovů důchodců, závodních kuchyní, škol, mateřských školek a univerzit. Další cílovou skupinou je také veřejná správa, které podléhá vedení těchto kuchyní, resp. rozdělování kuchyňských služeb externím stravovacím zařízeními. K cílovým skupinám patří také dodavatelé (obchodníci a producenti), především pak dodavatelé a producenti, kteří nabízí biologicky vyprodukované a regionální potraviny. Další důležitou cílovou skupinou jsou nutriční poradci, kteří při výběru jídel určených k optimalizaci plní poradní funkci.Vytvářením nutných rámcových podmínek je cílovou skupinou také oblast politiky.

Účinek projektu spočívá ve změně jídelníčku směrem k trvalé udržitelnosti. Výběr a optimalizace konkrétních jídel a potravin a také navržení nových receptur podmiňují trvale udržitelný dopad na jídelníček. Optimalizace bude probíhat dle výživově fyziologických kritérií a kritérií "biologický", "regionální", "sezónní" a "čerstvý". Optimalizací jídelníčků lze dále ve stravovacích zařízeních docílit úspor nákladů a snižování energií. Propojení sítí aktérů s různými zájmovými skupinami, např. stravovací zařízení, zúčastněné organizace, zájmové subjekty, atd. umožní širokou a mnohostrannou výměnu informací. Účastníci budou motivování s ohledem na vědomé používání potravin. Čerpání hodnot tak zůstane v regionu a posilovat budou i regionální struktury. Motivace bude probíhat v rámci stravovacích zařízení. Strávníkům bude postupně nabízena zdravá a trvale udržitelná strava.