Cíl projektu

Cílem projektu je podpora stravovacích zařízení s ohledem na zvýšené použití biologických, regionálních a sezónních potravin a čerstvě připravovaných jídel. Vedle těchto kritérií je důležitým aspektem optimalizace velikosti porcí, především pak množství masa. Vybrané polotovary budou nahrazeny čerstvými potravinami. To bude znamenat nejen příspěvek k ochraně klimatu, ale také podpora optimální stravy z výživově fyziologického hlediska.

Další důležitou oblastí je budování sítí aktérů za účelem dlouhodobé implementace trvale udržitelných jídel do stravovacích zařízení. Vzájemně budou propojeny sítě aktérů a různých zainteresovaných skupin. Tyto sítě budou základem praktické realizace trvale udržitelného jídelníčku. Společně s kuchyněmi bude vybudována síť dodavatelů a producentů. Prostřednictvím seminářů, workshopů a dalších akcí budou propojeny různé organizace a další zainteresované subjekty.

Dalším cílem je navržení školícího nástroje za účelem zakotvení trvale udržitelného jídelníčku do vzdělávání a dalšího školení pro nadřízené, vedoucí kuchyní a kuchařky.