Tisková konference se zemským radou Anschoberem

Datum: 
30.06.2014 - 11:00 - 12:00
Místo: 
Linec, promenáda 37

Na pozvání kanceláře zemského rady Anschobera představil tým projektu UMBESA v rámci tiskové konference aktuální výsledky závodní jídelny hornorakouského úřadu zemské vlády!

Po úvodním slov p. Mgr.Schmoranz, tiskové referentky kanceláře zemského rady Rudiho Anschobera, zahájil již sám zemský rada Anschober tiskovou konferenci a poukázal na důležitost kvalitní a trvale udržitelné stravy, dále na stoupající význam stravování mimo domov. Projekt UMBESA je přitom prvním krokem v etablování trvale udržitelného jídelníčku.

Hans Daxbeck představil jako vedoucí projektu UMBESA projekt a vysvětlil aktuální výsledky ankety spokojenosti mezi strávníky v závodní jídelně hornorakouského úřadu zemské vlády. Výsledky ankety z roku 2014 vypadají následovně:

  • Ve srovnání s první vlnou ankety z roku 2013 je výrazně lépe hodnocena kvalita a výběr jídel.
  • Spokojenost s personálem kuchyně strávníci hodnotí velmi dobře.
  • 73 % dotázaných zaznamenali v posledních 12 měsících změny v kuchyni: zvýšení nabídky biologických, sezónních a regionálních jídel, zlepšení kvality jídel a obecně více informací ohledně jídla.

Christian Hügelsberger, vedoucí závodní jídelny v Linci, hovořil v návaznosti na přednášku p. Daxbecka, o počátečních fázích změny jídelníčku a rozmanitých aktivitách kuchyně, které kuchyně v minulých měsících realizovala. Mimo jiné také:

  • Zavedení těstovinového bufetu kvůli zvyšování množství bezmasých jídel.
  • Zahájení spolupráce s diakonií: projekt umožňuje navýšit počet pracovních míst o 5 osob a tudíž o další pomocné ruce pro přípravu zdravých a čerstvých jídel.

Na konci tiskové konference shrnul  rada Anschober nejdůležitější body a otevřel diskusi.