Stravovací návyky Rakušanů

Studie provedená na objednávku ministerstva pro život (2010) ukazuje, že Rakušané se velmi zajímají o regionální a sezónní potraviny. 87% všech Rakušanů tak ve svých domácnostech používá regionální potraviny, jsou také připraveni zaplatit za tyto potraviny více peněz.

Motivy pro nákup regionálních potravin jsou různé:

  • Očekávaná čerstvost (80%)
  • Vysoká kvalita (79%)
  • Dobrá chuť (77%)
  • Přirozenost potravin (65%)
  • Důvěra k výrobcům a zpracovatelům (59%)
  • Podpora hospodářství v regionu (53%)
  • Ochrana životního prostředí a ovzduší (52%)
  • Zdravotní aspekty (45%)

Kromě toho jsou plnohodnotná strava a vegetariánské pokrmy velmi oblíbené. Aspekt čerstvosti potravin je nejdůležitější kritérium při nákupu potravin, přesto sahá i nadále více a více Rakušanů ke zmražené zelenině a hotovým jídlům.

Studie dále ukázala, že Rakušané jí pravidelně a v pevně stanovenou denní dobu. Hlavním denním jídlem je většinou oběd, který je v převážné míře konzumován mimo domov.

 

(pramen: Ministerstvo života (2012): Stravovací zvyklosti Rakušanů. http://www.lebensministerium.at/lebensmittel/qs-lebensmittel/lebensmittelkonsum/ernaehrung_habits.html [vyhledáno 21.8.2012])